Follow-up and Clearance Division

Follow-up and Clearance Division


Mr. Minjur Dorji
Officiating Asstt. Auditor General
(Dy. Chief Audit Officer)
Contact #: 02-328727( Ext.150)
eMail: jurmedee@gmail.com
Ms Ram Maya Rai
Sr. Audit Officer
Ms Thinley Wangmo
Sr.Audit Officer
Ms Roshna Pradhan
Audit Officer
Mr. Tara Bir Rai
Audit Officer
Mr. Sangay Penjor
Asstt. Dzongkha Coordinator
Ms Ugen Choden
Auditor
Ms Durga Chhetri
Auditor
Mr. Yeshey Dorji Y
Sr. Auditor II
Ms Kiran Rai
Admin. Asstt
Mr. Pema Gyeltshen
Admin. Assistant
Miss Ugyen Dem
Admin. Asstt